Vés al contingut (premeu Retorn)

Junta d'Escola

La Junta és l'òrgan de govern i de màxima representació de l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
El cinquanta-un per cent dels membres de la Junta, com a mínim, han de ser personal docent i investigador permanent; la Junta ha d’incloure una representació de la resta del personal docent i investigador, així com una representació estudiantil i del personal d’administració i serveis.

La Junta de l’Escola està formada per:
Membres Nats:
 • El director, que la presideix.
 • El secretari, que també ho és de la Junta.
 • Els subdirectors, fins a un màxim de quatre.
 • La persona responsable de la gestió dels serveis administratius i econòmics de l'Escola.
 • El cap de cada departament o secció departamental amb docència d’assignatures obligatòries a l’ETSAV o professor en el qual expressament delegui la representació. En qualsevol cas, els representants a la Junta dels departaments o seccions departamentals han de ser professors adscrits a l’escola.
 • El delegat/da de l'estudiantat del centre.
Membres Electius:
 • El menor nombre més gran o igual que 4 de representants del personal docent i investigador permanent adscrit a l’escola, que asseguri que el 51%, com a mínim, dels membres de la Junta és d’aquest col·lectiu.
 • 1 representant del personal docent i investigador no inclòs al sector anterior adscrit a l’escola.
 • 1 representant del personal d’administració i serveis funcionari adscrit a l’escola.
 • 1 representant del personal d’administració i serveis laboral adscrit a l’escola.
 • 6 representants dels estudiants de l’escola.

MEMBRES NATSMEMBRES ELECTIUS

Albert Cuchí, director
Pere Fuertes, sotsdirector fase inicial GEArq
Núria Salvadó, sotsdirectora fase disciplinar GEArq
Roger Sauquet, sotsdirector MArq
Adolf Sotoca, Sostdirector de Relacions Externes
Joan Puigdomènech, secretari
Mercè Pascual, cap de la UTG

Josep Giner, dpt. T. i H. de l'Arq. i Tècniques de Comunicació
Dionís Boixader (suplent), dpt. tecnologia a l'Arq.
Amadeu Santacana, dpt. Projectes Arquitectònics
Isabel Crespo, dpt. Representació Arquitectòrnica
Isabel Castiñeira, dpt. Urbanisme i Ordenació del TerrItori


Delegat dels estudiants - vacantPDI Permanent:

Joan Curós

Antonio Millan
Anna Pagès
2 vacants

PDI no permanent
Inés Aquilué Junyent

PAS funcionari
Francesc Carnerero

PAS laboral
Amador Álvarez

Estudiants

Helena Majó i Illa-Català

Pol Blasco Soler
Pol Campoy Campos
Clara Fortuny Quiles
Andreu Ribes Villanueva

Araitza Villalba Rodet