Vés al contingut (premeu Retorn)

Junta d'Escola

La Junta és l'òrgan de govern i de màxima representació de l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
El cinquanta-un per cent dels membres de la Junta, com a mínim, han de ser personal docent i investigador permanent; la Junta ha d’incloure una representació de la resta del personal docent i investigador, així com una representació estudiantil i del personal d’administració i serveis.

La Junta de l’Escola està formada per:
Membres Nats:
 • El director, que la presideix.
 • El secretari, que també ho és de la Junta.
 • Els subdirectors, fins a un màxim de quatre.
 • La persona responsable de la gestió dels serveis administratius i econòmics de l'Escola.
 • El cap de cada departament o secció departamental amb docència d’assignatures obligatòries a l’ETSAV o professor en el qual expressament delegui la representació. En qualsevol cas, els representants a la Junta dels departaments o seccions departamentals han de ser professors adscrits a l’escola.
 • El delegat/da de l'estudiantat del centre.
Membres Electius:
 • El menor nombre més gran o igual que 4 de representants del personal docent i investigador permanent adscrit a l’escola, que asseguri que el 51%, com a mínim, dels membres de la Junta és d’aquest col·lectiu.
 • 1 representant del personal docent i investigador no inclòs al sector anterior adscrit a l’escola.
 • 1 representant del personal d’administració i serveis funcionari adscrit a l’escola.
 • 1 representant del personal d’administració i serveis laboral adscrit a l’escola.
 • 6 representants dels estudiants de l’escola.