Vés al contingut (premeu Retorn)

Comissió d'Avaluació Acadèmica

La Comissió d'Avaluació Acadèmica és l'òrgan encarregat de vetllar per la qualitat dels ensenyaments impartits a l'Escola i d’avaluar l’activitat docent dels departaments i la tasca docent dels professors adscrits al centre
La Comissió d'Avaluació Acadèmica té la composició següent:

Membres Nats
  • El subdirector cap d'estudis, que la presideix
  • El secretari, que ho és també de la Comissió.
  • Un representant de cada departament o secció departamental amb docència d'assignatures obligatòries a l'escola, nomenat entre els seus professors adscrits.

Membres Electius
  • Dos estudiants, elegits entre els representants d'aquest col·lectiu a la Junta d’Escola entre els seus membres.
  • Un dels representants del personal d'administració i serveis a la Junta d’Escola, escollit per aquest col·lectiu entre els seus membres.