Vés al contingut (premeu Retorn)

Responsable cooperació

L'ETS d'Arquitectura del Vallès té un membre de l'equip directiu del centre assignat com a responsable de Cooperació i Sostenibilitat.

Aquesta és la persona de referència en el centre per a les qüestions relacionades amb aquestes temàtiques i les seves funcions bàsiques són:

  • Participar en les reunions del grup de treball de responsables de cooperació i sostenibilitat.
  • Col·laborar en el desenvolupament de les accions del Pla de Cooperació de la UPC.
  • Difondre el Pla i les accions derivades en les seves unitats acadèmiques corresponents.
  • Plantejar qüestions relacionades amb la cooperació, la sostenibilitat i el voluntariat.
  • Participar voluntàriament en grups de treball que es puguin derivar del Pla.
  • Ser l’enllaç entre els centres docents i el CCD.


Responsable de Cooperació i Sostenibilitat a l'ETSAV: Joan Moreno
Adreça de contacte: cooperacio.etsav@upc.edu