Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari treball fi d'estudis Q1

Calendari del dipòsit, presentació i defensa dels treballs de fi d'estudis de grau i de màster en el quadrimestre 1 (tardor)

QUADRIMESTRE TARDOR CURS 2021-2022


PLA 2014- Grau en Estudis d’Arquitectura

Estudiantat Dipòsit digital a e-Secretaria i ATENEA TFE del 15 al 20 de gener 2022
Tutor/a Validació del dipòsit a Atenea TFE 21 de gener 2022
Tribunals Consulta del TFE a Atenea TFE del 21 al 27 de gener 2022
Estudiantat, Tutor/a, Tribunals                        Defensa del TFG 27 de gener 2022         

 

PLA 2015- Màster en Arquitectura

Estudiantat Dipòsit digital a e-Secretaria i ATENEA TFE

Ordinària: del 26 al 29 de gener 2022
Extraordinària: del 20 al 23 d'octubre 2022

Tutor/a Validació del dipòsit a Atenea TFE

Ordinària: 30 de gener 2022
Extraordinària: 24 octubre 2022

Tribunals Consulta del TFE a Atenea TFE

Ordinària: del 30 de gener al 2 de febrer 2022
Extraordinària: del 24/10  al 27/10/22

Estudiantat, Tutor/a, Tribunals Defensa del TFM

Ordinària:2 de febrer 2022
Extraordinària: 27 /10/22

Estudiantat

Sol·licitud matrícula extraordinària TFM (MARQ). 

del 3 al 7 de febrer 2022

MISMEC_Master en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (Anglès i CAT/CAST)

Estudiantat Dipòsit digital a e-Secretaria i ATENEA TFE Del 21  al 24 febrer 2022
Tutor/a Validació del dipòsit a Atenea TFE 25/02/22
Tribunals Consulta del TFE a Atenea TFE Del 25/02 a 02/03
Estudiantat, Tutor/a, Tribunals Defensa del TFM 02/03

Els alumnes de Dobles Titulacions hauran de seguir les indicacions que marca el calendari per a cada una de les titulacions.
Han de fer dipòsit en cada una de les titulacions que contenen la DT tant a e-Secretaria  com a Atenea TFE.