Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari treball fi d'estudis Q2

Calendari del dipòsit, presentació i defensa dels treballs de fi d'estudis de grau i de màster en el quadrimestre 2 (primavera)

QUADRIMESTRE PRIMAVERA CURS 2021-2022


Grau en Estudis d’Arquitectura - GEArq (pla 2014)

Estudiantat Dipòsit digital a e-Secretaria i ATENEA TFE del 9 al 14 de juny 2022
Tutor/a Validació del dipòsit a Atenea TFE 15 de juny de 2022
Tribunals Consulta del TFE a Atenea TFE del 15 al 21 de juny de 2022
Estudiantat, Tutor/a, Tribunals                        Defensa del TFG 21 de juny de 2022         

 

Màster en Arquitectura - MUArq (pla 2015)  -  Revisat 10/06/22

Estudiantat Dipòsit digital a e-Secretaria i ATENEA TFE

Ordinària: del 22 al 25 de juny 2022
Extraordinària: del 17 al 21 d'octubre 2022

Tutor/a Validació del dipòsit a Atenea TFE

Ordinària: 26 de juny 2022
Extraordinària: 22/10/22

Tribunals Consulta del TFE a Atenea TFE

Ordinària: del 26 al 28 de juny 2022
Extraordinària: del 22/10 al 26/10/22

Estudiantat, Tutor/a, Tribunals Defensa del TFM

Ordinària: 28 de juny 2022
Extraordinària: 26/10/22 

Estudiantat

Sol·licitud matrícula extraordinària TFM (MARQ). 

del 28 de juny al 4 de juliol 2022

Master's degree in Sustainable Intervention in the Built Environment - MISMeC

Actualized May 20th, 2022

Student ENG team

Projects, digitally deposit in e-Secretaria & ATENEA TFE

From 25/07 to 02/09/22

Supervisor Thesis ENG

Validation deposit in Atenea TFE

September 3rd, 2022

Tribunal Thesis_ENG

Project consultation in Atenea TFE

From 3  to September 7th

Students, Supervisor & Tribunal Thesis ENG

Thesis Defense

September 8 & 9, 2022


Doble titulació MUArq - MISMeC

Els alumnes de Dobles Titulacions hauran de seguir les indicacions que marca el calendari per a cada una de les titulacions.
Han de fer dipòsit en cada una de les titulacions que contenen la DT tant a e-Secretaria  com a Atenea TFE.

Estudiantat 

Dipòsit digital a e-Secretaria i ATENEA TFE

 

MArq: del 22 al 25 de juny 2022
MISMeC: de l'1 al 8 setembre 2022

Tutor/a 

Validació del dipòsit a Atenea TFE

 

MArq: 26 de juny 2022
MISMeC: 9 de setembre 2022

Tribunals

 

Consulta del TFE a Atenea TFE

MArq: del 26 al 28 de juny 2022

MISMeC: del 9 a l'11 de setembre 2022

Estudiantat, Tutor/a, Tribunals

 

Defensa del TFM 

 

Marq: 28 de juny 2022

MISMeC: 12 a 14 setembre 2022