Vés al contingut (premeu Retorn)

Oferta pràctiques d'empresa

Ofertes vigents


Interessats dirigir-se a:

SERVEI DE BORSA DE TREBALL DE L'ESCOLA practiques.empresa@etsav.upc.edu 

 


          • NOVA OFERTA 2018018*

 

            • Col·laboració en el desenvolupament de projectes bàsics i executius

            • Places: 1

            • Horari : A convenir - Preferiblement matí

            • Requisits acadèmics: Estar realitzant 8è quadrimestre o màster 

            • Requisits informàtics: Domini d'Autocad, Revit i producció i tractament d'imatges virtuals 

            • Retribució: 7€/h

            • Població: Caldes de Montbui

            • Observacions: Projectes d'edificis plurifamiliars, unifamiliars, reforma, rehabilitació, interiorisme, urbanització.Especialment interessats en tractament d'imatge          • NOVA OFERTA 2018017*

 

            • Col·laboració en el departament de projectes

            • Places: 1

            • Horari : A convenir

            • Requisits acadèmics: Estar realitzant 6è quadrimestre

            • Retribució: 7€/h

            • Població:  Granollers          • NOVA OFERTA 2018016*

 

            • Col·laboració en el desenvolupament de projectes bàsics i executius

            • Places: 1

            • Horari : A convenir

            • Requisits acadèmics: Estar realitzant 5è curs de carrera

            • Requisits informàtics: Bon maneig d'AutoCAD i coneixements de Revit. 

            • Retribució: 6,5€/h

            • Població:  Sant Cugat del Vallès          • NOVA OFERTA 2018015*

 

            • Col·laboració en càlcul i disseny d'estructures

            • Places: 4 - 8

            • Horari : Flexible en la franja horària de 9  a 18:00

            • Requisits acadèmics: Estudis tècnics de grau mig o superior. Estudiants en PFC d'aquitectura o enginyeria o cursant un màster estructural.

            • Requisits informàtics: Coneixement de CYPE, ROBOT, TRICALC, WINEVA. Domini d'AutoCAD i Revit.

            • Retribució: 7€/h

            • Població:  Barcelona          • NOVA OFERTA 2018014*

 

            • Colaboración en empresa de control

            • Plazas: 1

            • Horario : Parcial de mañana o tarde (en función de disponibilidad del candidato/a)

            • Requisitos académicos: Realizar cursos superiores del Grado de Arquitectura o de Arquitectura Técnica y Edificación. Se valorará haber cursado asignaturas relacionadas con la valoración de activos inmobiliarios.

            • Requisitos informáticos: Excel, Word, Power point

            • Retribución: 

            • Población:  Barcelona

            • Observaciones: Apoyo al área de Operaciones en el visado y supervisión de informes de valoración conforme a normativa ECO y en la gestión y control de los servicios técnicos asignados a una cuenta. Seguimiento de los resultados de la cuenta y control de las fases operativas (producción y control).          • NOVA OFERTA 2018013*

 

            • Edificació d'obres d'habitatges

            • Places: 1

            • Horari : De 09 a 14 o de 15 a 20

            • Requisits acadèmics: Complir requisits per poder realitzar pràctiques en empresa.

            • Requisits informàtics: AutoCAD, rhino, photoshop, indesign

            • Retribució: 6,5€/h

            • Població:  Barcelona          • NOVA OFERTA 2018012*

 

            • Col·laboració en el desenvolupament de projectes bàsics i executius.

            • Places: 1

            • Horari : De 10:00 a 14:00

            • Requisits acadèmics: Coneixements de projectes / construcció / disseny gràfic

            • Requisits informàtics: CAD / 3D

            • Retribució: 9€/h

            • Població:  Barcelona          • NOVA OFERTA 2018011*

 

            • Col·laboració en el departament de projectes

            • Places: 1

            • Horari : De 9:00 a 13:00

            • Requisits acadèmics: 6è quadrimestre

            • Requisits informàtics: Excel

            • Retribució: 7€/h

            • Població:  Barcelona          • NOVA OFERTA 2018009*

 

            • Redacció de informes, diagnosis edificació. Treballs d’Urbanisme o Gestió urbanística o Valoracions. Realització de Pressupostos de reformes i/o rehabilitació de edificis.

            • Places: 1

            • Horari : Matins

            • Requisits acadèmics: Estudis màster o postgrau i/o actualment estudiant PFC, carrera universitària d'Arquitectura, Arq. tècnica, Eng. edificació

            • Requisits informàtics: Alt coneixement de informàtica de programes: autocad, office, photoshop, Pressupostos (cype, presto, bedex).

            • Retribució: 7€/h

            • Població: Terrassa

            • Observacions: Nivell alt de delineació de plànols AutoCad. Redacció de informes, diagnosis edificació.          • NOVA OFERTA 2018008*

 

            • Planejament i gestió urbanística, altres plans (habitatge, equipaments)

            • Places: 1

            • Horari : Flexible

            • Requisits acadèmics: Estudiant de darrers cursos

            • Requisits informàtics: Autocad, Office

            • Retribució: segons conveni

            • Població: Terrassa

 

          • NOVA OFERTA 2018007*

 

            • Treballs d'elaboració d'avantprojectes, projectes bàsics i/o projectes executius d'edificació industrial i/o comercial.

            • Places: 1

            • Horari : A convenir

            • Requisits acadèmics: Grau, PFC o Màster

            • Requisits informàtics: Microstation 2D i 3D, AECOsim Building Designer

            • Retribució: segons conveni

            • Població: Terrassa

            • Observacions: Col·laboració en el càlcul i disseny d'estructures


          • NOVA OFERTA 2018006*

            

            • Col·laboració en el desenvolupament d’avantprojectes, bàsics, executius i visites d’obra. Especialment interessats en imatges i disseny gràfic per concursos i avantprojectes
            • Places: 1
            • Horari : Mitja jornada amb flexibilitat horària
            • Requisits acadèmics: 4art, 5è de carrera, PFC o Màster
            • Requisits informàtics: Autocad, Revit, i producció i tractament d’imatges virtuals
            • Retribució: 6,5 € / hora
            • Població: Sant Cugat del VallèsObservacions: La persona interessada ha d’enviar CV, carta de motivació i portafoli amb recull de projectes.   Es valorarà la possibilitat de continuar amb el conveni el curs vinent (2018-2019)
            •   *NOVA OFERTA 2018005*

    

              • Realització de detalls genèrics i manuals d’instal·lació

              • Places: 1

              • Horari : A convenir

              • Requisits acadèmics: 4art, 5è de carrera, PFC o Màster

              • Requisits informàtics: AUTOCAD

              • Retribució: 6,5 € / hora

              • Població: RUBÍ

              • Observacions: S'haurà de portar portàtil amb els software exigit.            •   *NOVA OFERTA 2018004*

    

              • Projectes d'edificis plurifamiliars i unifamiliars, de reforma, de rehabilitació, interiorisme, urbanització...

              • Places: 1

              • Horari : Flexibilitat horària

              • Requisits acadèmics: últims cursos

              • Requisits informàtics: CAD, WINEWA, PRESTO, CQ

              • Retribució: A l'inici 6,5 € / hora

              • Població: VILANOVA I LA GELTRÚ            •   *NOVA OFERTA 2018003*

    

              • Col·laboració en concursos d'obra pública. Col·laboració en redacció d'avantprojectes i executius de vivenda.

              • Places: 2

              • Horari : matí o tarda indiferent

              • Requisits acadèmics: estudiants a partir de 3er curs

              • Requisits informàtics: CAD, 3D studio

              • Població: Barcelona


    

            •   *NOVA OFERTA 2018002*

    

              • Col·laboració en el desenvolupament de projectes bàsics i executius

              • Places: 1

              • Horari : Preferentment matí

              • Requisits acadèmics: estar realitzant el PFC

              • Requisits informàtics: AutoCAD, Paquet Office, Photoshop Tecnologia

              • Retribució: 6 € / hora

              • Població: Martorell

    

            • *NOVA OFERTA 2018001*

    

              • Col·laboració en la redacció de plans urbanístics des de la fase de diagnosi fins a la propositiva

              • Places: 4

              • Horari : 09:00 a 14:00 (flexibilitat possible per motius acadèmics) 20 hores setmanals

              • Requisits acadèmics: estar cursant l'últim any de la titulació

              • Requisits informàtics: Microstation

              • Retribució: 8 € / hora

              • Població: SANT CUGAT DEL VALLÈS

              • Observacions: data prevista d’inici a l'octubre

     

            • *NOVA OFERTA 2017099*

              • Col·laboració amb la Direcció de Serveis de l’Institut de Paisatge urbà

              • Places: 2

              • Horari : matins

              • Requisits acadèmics: 6e quadrimestre

              • Requisits informàtics: Microstation, Office, Tractament d’imatges

              • Retribució: 10 € / hora

              • Població: BARCELONA

    

            • *NOVA OFERTA 2017097*

              • Edificació d’obra d’habitatges

              • Places: 1

              • Horari : de 08:30 a 14:30

              • Requisits acadèmics:  mínim tercer curs

              • Requisits informàtics: autocad, office, i altres programes específics

              • Retribució: 780 € / mes

              • Població: SANT CUGAT DEL VALLÉS

    

    

    

            • OFERTA 2017094

              • Projectes bàsics i executius, delineació

              • Places: 1

              • Horari : matins

              • Requisits acadèmics:  6e quadrimestre

              • Requisits informàtics: autocad, office, algun programa de renderitzat

              • Retribució: a convenir

              • Població: EIVISSA

              • Observacions: entrevista per Skype o telèfon

    

            •  OFERTA 2017093*

              • Col·laboració en delineació de plànols i petits càlculs

              • Places: 1

              • Horari : matins (dimarts, dijous i divendres)

              • Requisits acadèmics: 6e quadrimestre

              • Requisits informàtics: autocad, word, excel sypecad

              • Retribució: 7€ / hora

              • Població: BARCELONA

    

            •  OFERTA 2017092

              • Reforma i rehabilitació d’habitatge a Barcelona. Instal·lacions i documentació d’obra

              • Places: 1

              • Horari : a convenir

              • Requisits acadèmics: superat quadrimestre 6. Bones qualificacions tecnologia

              • Requisits informàtics: Autocad, excel, word. Interessant dialux i sketchup

              • Retribució: 6,5 € / hora

              • Població: BARCELONA

    

            •  OFERTA 2017091

              • Realització del refós de planejament de AMB. Col·laboració en estudis d’àmbit territorial

              • Places: 4 places proper any acadèmic 2017-2018

              • Horari : matins

              • Requisits acadèmics: estudiant de grau 4rt curs mínim (excepte últim quadrimestre)

              • Requisits informàtics: AUTOCAD (2D i 3D), Photoshop, Microsoft office. Es valorarà ARCGIS/SIG

              • Observacions: La persona interessada a d’enviar CV detallat i portfoli centrat en urbanisme. IMPRESCINDIBLE: disponibilitat matins , es valorarà possibilitat de fer conveni el curs 2018-2019

              • Retribució: 900 € / mes

              • Població: BARCELONA

    

            •  OFERTA 2017090

              • Col·laboració en informes de gestió urbanística i de l’edificació. Peritatge, taxacions

              • Places: 1

              • Horari : matins

              • Requisits acadèmics: 6e quadrimestre

              •  Requisits informàtics: AUTOCAD

              • Retribució: a convenir

              • Població: BARCELONA

      

            • OFERTA 2017086

              • Col·laboració en el desenvolupament de projectes bàsics i executius

              • Places: 1

              • Horari : matins

              • Requisits acadèmics: últim quadrimestre

              • Requisits informàtics: autocad, pthotoshop, seketchup

              • Observacions: desenvolupament de concursos

              • Retribució: 6,5 € / hora

              • Població: SANT CUGAT DEL VALLÉS