Vés al contingut (premeu Retorn)

CYPE + SAP

Eines per realitzar l'anàlisi i càlcul estructural d'un edifici

pròxima edició: 3, 6, 7, 8, 9 i 10 de febrer de 2017, de 9:00 a 14:00 hores.


En cas de reunir un grup de 6 persones o més interessades en realitzar aquest curset envieu un email a cclaia.formacio@etsav.upc.edu , podem intentar realitzar una tanda especial a mida.


durada: 30 hores
preu: 255 euros (estudiants, família nombrosa, aturats, arquitectes i membres Premium de UPC Alumni), 260 euros (altres)

 

 

inscriu-te

 

L'objectiu del curs és aprendre la metodologia i les eines necessàries per realitzar l'anàlisi i càlcul estructural d'un edifici, mitjançant els programes de càlcul SAP 2000 i CYPECAD, realitzant el modelatge, anàlisi, dimensionat i verificacions de qualsevol tipologia estructural tant en el pla com a l'espai.

El curs s'organitza en 6 sessions de 5 hores cadascuna, on es combina part teòrica d'explicació dels programes i part pràctica en la qual els participants del curs realitzaran diferents exercicis orientats a l'aprenentatge de cada una de les possibilitats d'anàlisi que ofereixen els programes.

 

 Continguts del curs
 1. Sessió: SAP2000
  • Descripció, concepte i possibilitats del programa, introducció de dades generals i parts del programa.
  • Conceptes de nus, barra, placa i sòlid.
  • Criteris de generació de models de càlcul adequats a cada tipologia estructural a analitzar.
  • Modelització i importació al programa de diferents tipologies estructurals.
 2. Sessió: SAP2000
  • Anàlisis d'estructures de barres en el pla (2D) i l'espai (3D).
  • Anàlisis d'estructures de plaques: forjats, murs de càrrega, arcs, voltes i cúpules.
  • Càlcul i verificació d'elements lineals i superficials de directriu plana o corba.
  • Biblioteques de perfils normalitzats, generació de noves seccions, perfils de secció no constant.
 3. Sessió: SAP2000
  • Anàlisis d'un edifici complert amb barres i plaques simultàniament.
  • Disseny, dimensionat i armat d'un edifici amb murs de contenció, pilars de formigó i metàl·lics, forjats unidireccional, reticular i llosa massissa.
  • Dimensionat automàtic de perfils metàl·lics i armat de seccions de formigó.
 4. Sessió: CYPE
  • Del CAD al CYPE. Preparació dels arxius per importar al programa: capes, eixos, punts de creixement, límits,...
  • Descripció, concepte i límits del programa, normatives, introducció de dades generals, grups, plantes, càrregues generals,...
  • Pilars: Tipologies, introducció i manipulació de pilars de formigó i metàl·lics.
  • Pantalles i murs de contenció.
 5. Sessió: CYPE
  • Bigues: Tipologies, introducció i manipulació de bigues de formigó, metàl·liques i mixtes.
  • Introducció de murs apeuats en forjats.
  • Forjats: Tipologies, introducció i manipulació.
  • Forjats inclinats, desnivells,...
  • Escales: Introducció i manipulació.
  • Càrregues: introducció i manipulació de càrregues puntuals, lineals, superficials i en grups.
 6. Sessió: CYPE
  • Fonamentació: Tipologies, introducció, dimensionat,...
  • Verificacions del comportament global de l'estructura.
  • Verificació dels elements de l'estructura.
  • Modificació de les armadures, unificació d'armadures en panys, bigues, pilars i fonamentació.
  • Del Cype al Projecte d'estructures: Obtenció i manipulació de plànols de Cype i elaboració dels plànols d'estructura.
  • Mòduls externs a CypeCAD: murs de contenció, pantalles de contenció,...
cype-sap1.jpg

cype-sap2.jpg

cype-sap3.jpg

cype-sap4.jpg

cype-sap5.jpg

cype-sap6.jpg

cype-sap7.jpg

 


En cas que no estigui disponible en aquest moment, o no et vagi bé, pots enviar un e-mail a cclaia.formacio@etsav.upc.edu perquè se t’avisi tan bon punt es torni a organitzar.