Vés al contingut (premeu Retorn)

estudis.jpg

ca_GEArq.jpg

ca_MArq__.jpg

ca_MISMeC__.jpg

MDUT__.gif

ca_MaPDArch__.jpg

ca_GArq__.jpg

ca_Arq__.jpg

Fitxa tècnica GEArq

 • Durada: 10 quadrimestres
 • Crèdits: 300 ECTS
 • Places d'accés:
  60 inici setembre +
  60 inici febrer
 • Codi preinscripció:
  31079 inici setembre i
  31080 inici febrer
 • Nota de tall (2015):
  8,954 setembre +
  5,00 febrer

Avaluació dels estudiants de grau (pla 2014)

Informació sobre l'avaluació dels estudiants. Dates i procediment
QUADRIMESTRE DE PRIMAVERA  2016-2017


Del 12 al 15 de juny 2017
Període d’entrada de notes per part dels professors.
Les qualificacions que es puguin consultar als expedients a través de l' e-secretaria seran provisionals i, per tant,
susceptibles de ser modificades.
No es podran sol·licitar expedients a Secretaria Acadèmica.

16 de juny 2017
Publicació de l'informe d’avaluació per assignatures i del CALENDARI DE REVISIONS DE NOTES.
 
Del 16 al 22 de juny 2017
Període d’entrevistes amb els professors per revisar les qualificacions.
En cas de desacord amb el resultat de l’entrevista, s'obre un període per presentar reclamacions a les qualificacions mitjançant un escrit formalitzat adreçat al director.
Si l'estudiant no s'entrevista prèviament al professor, no podrà presentar la reclamació per escrit. 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE L'ESCRIT FORMALITZAT:

Via e-secretaria: “Reclamacions a qualificacions” (fins les 24:00 hores del dia 22 de juny 2017)

Del 16 al 23 de juny 2017
Període per renunciar a l’avaluació curricular (només en cas de voler matricular de nou una assignatura avaluada amb nota entre 4 i 4,9).
LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Via e-secretaria: “No avaluar curricularment” (fins les 24:00 hores del dia 23 de juny 2017)

27 i 28 de juny 2017
Reunions de les comissions d’avaluació curricular

Del 27 al 30 de juny 2017
Els tancaments de bloc que es puguin consultar als expedients a través de l'e-secretaria seran provisionals i, per tant, susceptibles de ser modificats.
No es podran sol·licitar expedients a Secretaria Acadèmica.
 
5 de juliol 2017
Publicació dels resultats de l’avaluació curricular. 

LLOC: e-secretaria
Cada estudiant podrà consultar i imprimir, si s’escau, el seu informe

Del 5 al 12 de juliol 2017
Termini per presentar al·legacions als resultats de les avaluacions curriculars.
LLOC DE PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS:
Via e-secretaria: “Revisió de l’avaluació curricular” (fins a les 24:00 hores del dia 12 de juliol 2017)

21 juliol 2017
Últim dia per sol·licitar continuïtat d'estudis per als estudiants no aptes de 1r any acadèmic i
no aptes de fase inicial en els estudis de grau.

14 juliol 2017
Reunió de la Comissió Permanent per resoldre casos d’estudiants afectats per la Normativa de Permanencia.