Vés al contingut (premeu Retorn)

Unitats de gestió i suport

Estructura organitzativa de l'ETSAV
Àrea de gestió acadèmica
L'àrea de gestió acadèmica gestiona administrativament la situació acadèmica dels estudiants de l'ETSAV des de l'inici fins a la finalització dels estudis
Àrea d'economia i serveis
L'àrea d'economia i serveis gestiona l'activitat econòmica i patrimonial de l'ETSAV
Àrea de relacions externes
L'àrea de relacions externes gestiona les pràctiques acadèmiques i beques, i la mobilitat dels estudiants de l'ETSAV
Àrea de suport institucional i PDI
L'àrea de suport institucional i PDI gestiona les activitats de promoció, cultura, recerca i dóna suport a la presa de decisions dels òrgans de govern de l'ETSAV
Gabinet Tècnic
El Gabinet Tècnic porta a terme les funcions de planificació, coordinació i suport a l'activitat acadèmica de l'ETSAV.
Oficina de suport a la docència i a la recerca
L'oficina de suport a la docència i a la recerca gestiona administrativament les activitats desenvolupades pel PDI
Biblioteca
CCLAIA - Serveis informàtics
El CCLAIA és el Laboratori d'Aplicacions Informàtiques a l'Arquitectura i Centre de Càlcul de l'ETSAV. És el servei de l'ETSAV responsable de prestar serveis TIC de qualitat a tota la comunitat UPC del Campus de Sant Cugat en el desenvolupament de les seves funcions.
Taller de maquetes
El Taller de Maquetes de l'ETSAV col.labora, assessora i fomenta el valor de la construcció de maquetes entre professors i estudiants com element fonamental en l'exploració de la relació dels volums construits, així com la recerca i transferència en l'àmbit de coneixement que li és propi.
Oficina d'obres i manteniment
L'Oficina d'obres i manteniment s'encarrega de mantenir els edificis del Campus Sant Cugat i els serveis inherents a aquest per tal d'aconseguir un entorn físic de qualitat
Recepció
La unitat de recepció gestiona la custòdia de l'edifici, la missatgeria interna i el suport a les aules